Середа, 14.04.2021, 18:17

 


Меню сайту
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 18

Про ДНЗ №1 "РОМАШКА" м.Вижниця Чернівецької області

       В мальовничому передгір'ї буковинських Карпат, на правому березі бурхливого Черемоша лежить місто Вижниця. Круті вершини, густо вкриті столітніми буками і смереками, ніби затисли його в свої обійми. І серед цієї природної краси розташований затишний куточок для дитячих душ - Вижницький дошкільний навчальний заклад №1.
       В 1948 році, коли був заснований ДНЗ, функціонувала лише одна різновікова група.
 
       Кількість населення міста поступово збільшувалося, відповідно збільшувалась кількість дітей і через 24 роки, у 1972 році заклад налічував 13 вікових груп.
 
       В кризові для дошкілля роки, ДНЗ №1 втратив 4 групи. З 1995 року у закладі працює 9 вікових груп, де виховуються більше трьохсот дітей.
 
       Переступивши поріг установи, відразу потрапляєш у казку. Адже талановита рука художника Шпака Олексія Миколайовича, зуміла в малюнках передати неповторну красу нашого буковинського краю.
 
       В ДНЗ працюють 25 педагогів, з них директор, вихователь-методист, інструктор з фізичної культури, 2 музичні керівники, практичний психолог, вчитель-логопед.
 
       Кожен педагог, неповторна особистість, тому працює творчо, вкладає душу у педагогічну роботу.
 
       Навчально-виховна робота, відповідно до чинних програм, спрямована на розвиток особистості, її здоров`я, забезпечення психологічного комфорту.
 
       Педагоги ДНЗ, для активізації творчої активності, стимулювання педагогічної діяльності, кожних 5 років проходять атестацію з підтвердженням відповідності займаній посаді. Вихователі, для поглибленого вивчення обирають педагогічну тему, яка найбільш близька для них, готують з даної теми матеріал, оформлюють відповідно групу.
 
       Дитина раннього віку набуває мовленнєвих умінь, інтенсивно розвивається розуміння нею мовлення інших людей, поповнюється активний словник.
 
       Іванчук Лілія Михайлівна поглиблено працює в  напрямку "Розвиток мовлення дітей молодшого віку - як засіб пізнання світу"
 
       Козлан Марія Костянтинівна обрала тему "Гра - це засіб повноцінного виховання дітей" тому, що швидкими темпами зростає активність дитини, координованішими стають дії, виникає сюжетно - рольова гра, в якій малюк намагається відобразити дії дорослого.
 
       Виняткової значущості нині набуває проблема становлення екологічної особистості людини, яка усвідомлює, що вищою цінністю для неї є гармонійний розвиток як себе самої, так і природи, вбачає мету взаємодії з природою у максимальному задоволенні потреб і людини, і природи, переносить етичні норми, чинні у суспільстві; на взаємодію з природою; зберігає природу заради самої природи. З метою реалізації вищеназваних завдань педагоги ДНЗ основним напрямком своєї роботи обрали освітню лінію "Дитина в природному довкіллі", а саме:
        Освітня лінія "Дитина в соціумі" має на меті розширити і збагатити знання дошкільника про життя людей. Це означає, що дитина має знати не лише про осіб, які безпосередньо її оточують, але й про народ, країну, край де народилися, про звичаї, побут і культуру свого етносу.
 
       Отже, для розвитку пізнавальних процесів вихованців, педагоги ДНЗ обрали основними напрямками своєї роботи наступні теми:
         Виховувати малят - одна з найбільш творчих професій, а однією з умов підвищення ефективності педагогічного процесу в дитячому садку є формування у дошкільників інтелектуального розвитку, складова якого - логічне мислення.
       Розвитку логічного мислення у дошкільнят найбільшою мірою відповідає навчання початкової математики. Основна мета логіко - математичного розвитку у дітей дошкільного віку полягає в тому, щоб дати їм математичні уявлення і початкові поняття, навчити їх найпростіших способів виконання математичних дій. Над логіко - математичним розвитком дошкільнят працюють :
       Педагоги, формуючи у дітей відповідні уміння та навички, сприяють розвитку особистості в цілому.
       Педагоги дошкільного закладу створюють у групах  сприятливе розвивальне середовище, в якому гармонійно поєднуються всі складники: природний простір, предметний, соціальний і простір власного "Я" дитини. Але будь-яка діяльність не може відбуватись без людського мовлення, без словесного супроводу.
 
      Насичення мовленнєвого середовища зразками рідної української мови у різних її жанрах, формах забезпечується організацією різноманітної побутової діяльності, де діти використовують, аналізують, і оцінюють власне мовлення.
      Поглибленна робота вихователів:
сприяє створенню неповторного індивідуального портрету мовленнєвої особистості. Індивідуальні особливості мовленнєвого розвитку відображаються в домінуванні тих чи інших частин, інтонації, темпу, тембру. Для дитини великого значення набуває спілкування з однолітками і знайомими дорослими.
 
       Одним з основних завдань дошкільного закладу, на що, зокрема, орієнтує педагогів Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, є забезпечення умов для повноцінного, своєчасного і різнобічного розвитку дитини з метою виховання ініціативної, творчої особистості.
 
       На сучасному етапі розвитку дошкільної педагогіки проблему дитячої творчості слід розглядати в зображувальній діяльності, музичному вихованні і театралізованій діяльності.
 
       У Вижницькому ДНЗ №1 на питанням художньо - естетичного розвитку працюють ряд педагогів:
 
  • Матейчук Людмила Миколаївна - "Естетичне ставлення дошкільника до навколишнього - головне завдання художньо - естетичного розвитку".
  • Борисенко Ірина Сергіївна, реалізовуючи тему "Вплив театралізованої діяльності на всебічний розвиток особистості", стимулює прагнення дитини самореалізовуватися і самостверджуватися. Дошкільник з раннього дитинства починає сприймати театральне видовище, використовує елементи театралізованого дійства в ігровій та сценічній діяльності.
  • Токар Галина Іванівна - обрала тему "Розвиток емоційної сфери та почуттів", тому в своїй діяльності створює затишок, сприятливий мікроклімат для своїх вихованців, виховує морально-етичні якості дошкільників.
       Ці педагоги створюють сприятливі умови для розвитку основ художнього смаку у дошкільнят, їхньої чутливості до краси природи, предметного та соціального довкілля, внутрішнього світу людини.
 
       Значне місце у житті дитини займає музика. Дуже важливо, з раннього дитинства, прищепити малюку художній смак, надаючи йому можливість слухати досконалі за формою і доступні для розуміння музичні твори. Над розвитком музичних здібностей дитини активно працюють музичні керівники закладу:
       Зображувальна, театрилізована та музична діяльність, крім художньо - естетичного розвитку, має позитивний вплив на креативність дошкільника, надає дитині можливість виявляти творчу ініціативу, виховує базові якості: спостережливість, самостійність, відповідальність і людяність.
 
       Одн з основних завдань, визначених Законом України "Про дошкільну освіту" - збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров`я дитини.
 
     Фізінструктор Клим Тетяна Геннадіївна, працюючи над темою "Формування організаторських здібностей засобами фізичної культури" , забезпечує руховий режим шляхом проведення різноманітних ігор, вправ, занять з фізкультури, самостійної рухової діяльності. Також, тісно співпрацює з вихователями під час заходів спортивної направленості, проводить роз`яснювальну і просвітницьку роботу серед батьків та громадськості.
 
       Продовжує тему оздоровлення та загартування дітей вихователь Проданчук Олена Миколаївна . Батьків та педагогів передусім хвилює питання як зміцнити здоров`я дітей. Тому, педагог, працюючи над проблемою "Валеологія для дошкільнят" ставить перед собою завдання навчити своїх вихованців змалку дбати про своє здоров`я, займатися лікувальною фізкультурою, оздоровчими та загартувальними процедурами, використовуючи найпростіші прийоми масажу.
 
       В ДНЗ №1 добре налагожена методична служба. В методкабінеті є інформаційні стенди щодо педагогічних рад, семінарів, консультацій, атестаційні матеріали.
 
       Для загального користування методкабінет наповнений демонстраційним, роздатковим матеріалом. Вихователь - методист Гуцуляк Тетяна Іларіівна поповнює інформаційну базу закладу методичною літературою, фаховими періодичними виданнями, зберігає кращі зразки занять (інтегровані, бінарні, комбіновані, комплексні, "дзеркало"), поширює серед педагогів педагогічний досвід майстрів дошкільного виховання району, області, країни, зарубіжжя, займається інформативним наповненням цього інтернет сайту.
 
       Завідувач Вижницького ДНЗ №1 Гулей Наталія Іллівна   об`єднує педагогів в одну дружну родину, вона веде за собою колектив однодумців.
 
       Авторитет Н.І. Гулей серед педагогів, батьківської громади дуже високий. Активна, енергійна, ініціативна, працьовита, своїм прикладом і горінням в роботі підбадьорює підлеглих.
 
       Педагогічний колектив доповнює цілий штат техпрацівників. Найбільш наближені до дітей, спілкуються з ними, доглядають і навчають - це помічники вихователів.
       Добрі, чуйні, уважні жінки щоденно підтримують чистоту групових приміщень, миють посуд, роздають дітям їжу, допомагають вихователям під час проведення занять, екскурсій, піших переходів.
 
       В ДНЗ №1 на посаді помічника вихователя, працюють 16 чоловік.
       Пере білизну машиніст із прання та ремонту одягу і білизни Фочук Орися Миколаївна . А прасує, слідкує за станом білизни, видає необхідну кількість рушників, підодіяльників, простирадл, наволочок кастелянша Фочук Наталія Петрівна .
       Нелегка робота - приготування їжі. А у Вижницькому ДНЗ №1 страви завжди смачні, висококалорійні, різноманітні. За асортимент продуктів відповідає комірник Сафошина Людмила Михайлівна . Смачно готують  кухарі Данилюк Марія Михайлівна, Попюк Марія Олексіївна Кошман Дарія Петрівна,  Білак Дмитро Степанович .
 
       В ДНЗ №1 функціонує 9 вікових груп і для кожної групи виділена ділянка для прогулянок. Догляд за ігровими майданчиками здійснює двірник  Короп Мирослав Петрович. Завідувач господарством Гавалешко Тетяна Танасіївна дбає про матеріально-технічне забезпечення дошкільного закладу. 
       Петричук Дмитро Васильович   працює на посаді оператора газової котельні. Це відповідальна робота, але він з честю її виконує.
 
       Дошкільний вік - це надзвичайно важливий період у житті кожної людини. Працівники Вижницького ДНЗ №1 намагаються максимально урізноманітнити дитяче буття, зробити перебування дитини в садку цікавим, розвиваючим і незабутнім. Кожен, хто працює в ДНЗ, докладає максимум зусиль для того, щоб перша сходинка в соціальному середовищі приносила радість дітям і їхнім батькам.
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту

Зроблено ТМВ © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz